Перейти до вмісту

Ви використовуєте розширення для блокування реклами. Будь ласка додайте наш сайт в виключення, цим Ви допоможете його розвитку!

service101

Найом (піднайом) житла.

Краща відповідь

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

 

від 16 грудня 2015 р. № 1053

 

Київ

 

Про затвердження Порядку виплати грошової 

компенсації особам рядового і начальницького 

складу служби цивільного захисту за піднайом 

(найом, оренду) ними жилих приміщень та

визначення її розміру і умов виплати

 

Відповідно до частин третьої та сьомої статті 119 Кодексу цивільного захисту України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок виплати грошової компенсації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту за піднайом (найом, оренду) ними жилих приміщень та визначення її розміру і умов виплати, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2017 року.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                   А. ЯЦЕНЮК

 

Інд. 75

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 16 грудня 2015 р. № 1053

 

ПОРЯДОК,

виплати грошової компенсації особам рядового 

і начальницького складу служби цивільного захисту 

за піднайом (найом, оренду) ними жилих приміщень

та визначення її розміру і умов виплати

 

1. Цей Порядок визначає механізм, розміри і умови виплати грошової компенсації за піднайом (найом, оренду) жилого приміщення (далі — грошова компенсація) таким категоріям осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту:

особам рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, які не забезпечені службовими жилими приміщеннями або жилою площею у гуртожитках (далі — особи рядового і начальницького складу) та перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов та внесені до єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, до одержання ними жилого приміщення для постійного проживання;

курсантам і слухачам вищих навчальних закладів цивільного захисту, які мають сім’ю та не забезпечені жилою площею у сімейних гуртожитках (далі — курсанти).

2. Грошова компенсація, виплачується щомісяця (у поточному місяці за попередній) в розмірі фактичних витрат, але не більш як:

у м. Києві — дві мінімальні заробітні плати;

у мм. Сімферополі, Севастополі та обласних центрах — півтори мінімальної заробітної плати;

в інших населених пунктах — одна мінімальна заробітна плата.

При цьому особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту за наявності у них трьох і більше членів сім’ї зазначені розміри збільшуються в 1,5 раза.

До  членів  сім'ї особи рядового і начальницького складу, курсанта належать такі, що проживають разом з  ними:

дружина (чоловік), їх неповнолітні діти (до 18 років);

неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи;

особа, яка проживає разом з інвалідом війни I групи та доглядає за ним, за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі;

непрацездатні батьки;

особи, які перебувають під опікою або піклуванням осіб рядового і начальницького складу, курсантів.

3. Виплата грошової компенсації особам рядового і начальницького складу, курсантам здійснюється у межах відповідних бюджетних призначень, передбачених ДСНС на відповідний рік.

4. Грошова компенсація виплачується починаючи з дня реєстрації поданого в установленому порядку особою рядового або начальницького складу, курсантом рапорту:

особам рядового і начальницького складу — за місцем проходження служби за рішенням керівника органу чи підрозділу цивільного захисту;

курсантам — за місцем проходження служби (навчання) за рішенням керівника вищого навчального закладу.

5. Для отримання грошової компенсації особа рядового або начальницького складу, курсант разом з рапортом подають такі документи:

копії паспортів особи рядового і начальницького складу та повнолітніх членів її сім’ї, які перебувають разом з нею на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов та внесені до єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, курсанта та членів його сім’ї;

копії реєстраційних номерів облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) особи рядового і начальницького складу та повнолітніх членів її сім’ї, які перебувають разом з нею на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов та внесені до єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, курсанта та членів його сім’ї;

інформацію (витяг, інформаційну довідку) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про належне особі рядового і начальницького складу та членам її сім’ї, які перебувають разом з нею на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов та внесені до єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, курсанту та членам його сім’ї нерухоме майно;

довідку про склад сім’ї та реєстрацію місця проживання (перебування);

довідку про перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов та внесені до єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов (для осіб рядового і начальницького складу, зазначених у пункті 1 цього Порядку);

копію завіреної належним чином довідки про отримання (неотримання, здачу) жилого приміщення з попереднього місця проходження служби (для осіб рядового і начальницького складу, зазначених у пункті 1 цього Порядку, крім осіб, які прибули з тимчасово окупованої території України);

копію свідоцтва про шлюб (за наявності);

копію свідоцтва про народження дитини (за наявності).

6. Грошова компенсація не виплачується у разі:

наявності в особи рядового і начальницького складу, курсанта або членів їх сім’ї за місцем проходження служби жилого приміщення, яке відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам та площа якого відповідає мінімальним нормам, визначеним житловим законодавством;

нездачі особою рядового і начальницького складу, курсантом службового жилого приміщення (у тому числі жилої площі у гуртожитку) за попереднім місцем проходження служби, крім осіб, які прибули з тимчасово окупованої території України.

7. Виплата грошової компенсації припиняється з дня, наступного за днем:

отримання (придбання) особою рядового і начальницького складу, курсантом жилого приміщення для постійного проживання, службового жилого приміщення або жилої площі у гуртожитку;

видання наказу про переведення особи рядового і начальницького складу, курсанта до іншого органу чи підрозділу ДСНС;

виключення особи рядового і начальницького складу, курсанта із кадрів ДСНС.

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

НАКАЗ
20.01.2017                                     м. Київ                                              № 36

(з основної діяльності)

 

 

Про утворення Комісії з питань виплати грошової компенсації особам начальницького складу служби цивільного захисту апарату ДСНС за піднайом (найом, оренду) ними жилих приміщень

Відповідно до підпункту 3 пункту 6 Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1052, та з метою реалізації права осіб начальницького складу служби цивільного захисту на отримання грошової компенсації за піднайом (найом, оренду) ними жилих приміщень, встановленого статтею 119 Кодексу цивільного захисту України,

 

НАКАЗУЮ:

1. Утворити Комісію з питань виплати грошової компенсації особам начальницького складу служби цивільного захисту апарату ДСНС за піднайом (найом, оренду) ними жилих приміщень (далі – Комісія) та затвердити її персональний склад, що додається.
2. Комісії:
забезпечити розгляд рапортів та інших документів, поданих у встановленому порядку особами начальницького складу служби цивільного захисту апарату ДСНС для отримання грошової компенсації за піднайом (найом, оренду) ними жилих приміщень, та внесення пропозицій Департаменту економіки і фінансів (Олійник О.І.) щодо її виплати та розміру;
у роботі керуватися Порядком виплати грошової компенсації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту за піднайом (найом, оренду) ними жилих приміщень та визначення її розміру і умов виплати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1053.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Голова    М. Чечоткін

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Міноборони визначило розмір грошової компенсації за піднайом житла та орендної плати на 2017 рік

 

ump-mou_650x300.jpg

 

 

Міністерством оборони України виданий наказ «Про бюджетну політику Міністерства оборони України на 2017 рік» (від 09 лютого 2017 № 88).

Наказом зокрема визначаються розміри виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил України за піднайом (найом) ними житлових приміщень та граничний розмір орендної плати у разі оренди військовою частиною житла для військовослужбовця.

Нагадаємо, що зазначені компенсації та виплати встановлюються відповідно до розділів VII (оренда) та VIII (компенсація за піднайом) Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями, що затв. наказом МОУ від 30.11.2011 № 737.

Так, з 01 січня 2017 року розмір виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил України за піднайом (найом) ними житлових приміщень встановлюється:

 • у місті Київ - 3000 грн. на місяць;
 • в обласних пунктах - 2250 грн. на місяць;
 • в інших населених пунктах - 1500 грн. на місяць.

При цьому військовослужбовцям за наявності в них трьох і більше членів сім'ї зазначені розміри збільшуються в 1,5 рази.

Розмір орендної плати (без урахування вартості комунальних послуг, які військовослужбовець сплачує за рахунок власних коштів) у 2017 році не може перевищувати такі максимальні розміри:

у місті Київ:

 • склад сім'ї 1-2 особи - 2500 грн.;
 • склад сім'ї 3 особи - 3550 грн.;
 • склад сім'ї 4 особи і більше - 5300 грн.;

в обласних центрах:

 • склад сім'ї 1-2 особи - 1900 грн.;
 • склад сім'ї 3 особи - 2650 грн.;
 • склад сім'ї 4 особи і більше - 4000 грн.;

в інших населених пунктах:

 • склад сім'ї 1-2 особи - 1300 грн.;
 • склад сім'ї 3 особи - 1750 грн.;
 • склад сім'ї 4 особи і більше - 2650 грн.

 

88-1.jpg

 

 

88-2.jpg

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

 Наступного року 1,3 тис. сімей військовослужбовців отримають нове житло, - Гройсман

censor_news_big3.jpg

У 2018 році 1,3 тис. сімей військовослужбовців ЗСУ отримають нове житло.

Про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив на засіданні уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Наступного року в рамках цього бюджету на оборону і безпеку 1,3 тис. сімей військовослужбовців отримають нове житло", - сказав глава уряду.

"Наша ідеологія полягає в тому, що український воїн має бути забезпечений і має бути дуже добре оснащеним", - додав Гройсман. До 1 грудня Гройсман повідомив, що оборонний бюджет України на 2018 рік становитиме 165 млрд грн, або 5% ВВП.

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

парни кто нибудь получал за поднайом жилья в 2017 и в какой области

 

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Державний герб України

 

ЖИТОМИРСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

 

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 

04 жовтня 2017 року                                   м.Житомир                          справа № 806/2500/17  

 

Посилання

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

 Важно повышать социальную защиту украинского воина, - Порошенко на Львовщине вручил ордера на квартиры.

Президент, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки во Львовскую вручил ордера на жилье участникам АТО. Глава государства подчеркнул важность повышения не только боеспособности украинской армии, но и  повышение социальной защиты украинского воина.

Об этом  Цензор.НЕТ  сообщили в  пресс-службе Главы государства.  

В сообщении отмечается: "Президент подчеркнул, что народ благодарен армии - сегодня это государственная организация, которая пользуется наибольшим доверием.

"Обязанность государства - благодарить своим защитникам за отвагу", - подчеркнул Глава государства.

По его словам, в прошлом году для наших воинов построено 1043 квартиры, а в бюджете текущего года на строительство и закупку жилья для военнослужащих предусмотрено более 800 миллионов гривен.

Кроме того, по поручению Президента продолжается строительство 184 жилых комплексов для контрактников. "Речь идет не об казармах, а о современных комфортабельных общежитиях", - сказал Петр Порошенко, добавив, что общая стоимость этого проекта - 2,6 млрд гривен.

Президент сообщил, что сегодня в новом микрорайоне Львова на счастливые семьи наших защитников ожидают 20 квартир. "В числе новоселов - семья погибшего героя полковника Виктора Калитича, который добровольцем встал на защиту Украины и героически погиб во время выполнения боевого задания", - отметил Петр Порошенко.

"Мы склоняем головы перед памятью воинов, отдавших свою жизнь за Украину", - подчеркнул Президент. Присутствующие почтили память павших минутой молчания.

Глава государства подчеркнул, что сегодня жилье получают воины, которые с риском для жизни сейчас защищают Украину.

Президент поздравил семьи с получением новых квартир и пожелал счастья, семейного уюта и детского смеха в ваших новых домах.

По его словам, в последние годы Вооруженные Силы возродились, окрепли и возмужали, приобрели бесценный боевой опыт. "Обученная и патриотически настроенная украинская армия дает достойный отпор российскому агрессору", - отметил он, добавив, что много времени и усилий ушло на то, чтобы дать в руки нашим воинам критически необходимое оружие.

Президент напомнил, что вчера на заседании Совета национальной безопасности и обороны рассмотрели государственный оборонный заказ на 2018 год. Приоритетными направлениями станет обеспечение Вооруженных Сил Украины и других военных формирований и увеличение количества противотанковых ракетных комплексов и ракет к ним, средств радиоэлектронной борьбы, беспилотных авиационных комплексов и антиснайперських систем.

Петр Порошенко добавил, что в новом году финансирование закупки вооружений составит более 2,1 милрд гривен, что на 37% больше, чем в прошлом году. "Это те приоритеты о, которые я, как Президент и Верховный Главнокомандующий говорю - ничего важнее армии сегодня в Украине нет", - отметил он.

По завершении церемонии вручения ордеров и ключей от новых квартир Президент пообщался с военнослужащими и членами их семей".

Важно повышать социальную защиту украинского воина, - Порошенко на Львовщине вручил ордера на квартиры 01


Важно повышать социальную защиту украинского воина, - Порошенко на Львовщине вручил ордера на квартиры 02


Важно повышать социальную защиту украинского воина, - Порошенко на Львовщине вручил ордера на квартиры 03

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

 ВР ухвалила законопроект про компенсацію оренди житла рядовим, сержантам і старшинам ЗСУ

censor_news_big3.jpg

Проект закону №5027 про внесення зміни до статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" дозволить виділити з бюджету кошти на компенсацію оренди житла для рядового, сержантського та старшинського складу Збройних сил України.

Про це заявив заступник керівника фракції "Народний фронт", голова профільного комітету з питань національної безпеки та оборони Сергій Пашинський під час виступу з парламентської трибуни в четвер, 8 лютого, повідомили  Цензор.НЕТ  у прес-службі Пашинського.

"У бюджеті передбачено компенсацію за оренду житла для офіцерів і курсантів, але не передбачено – для рядового, сержантського та старшинського складу. Це неправильно й несправедливо", – наголосив депутат. Він пояснив, що законопроект №5027 передбачає норму для компенсації оренди житла, коли Збройні сили не можуть забезпечити ні службовим житлом, ні казармою, та поширити дію цього закону також на рядовий, сержантський і старшинський склад.

"Закон дуже простий, комітет його одноголосно підтримав, тому я прошу депутатів підтримати його за основу та в цілому", – зазначив представник "Народного фронту". 

Верховна Рада ухвалила законопроект №5037 230 голосами.

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз

 • Зараз на сторінці   0 користувачів

  Немає користувачів, які переглядають цю сторінку

Пожежний.UA , пожежний сайт (пожежний форум), де Ви знайдете інформацію про роботу пожежної, рятувальної, водолазної, піротехнічної, вибухотехнічної та інших служб ДСНС (Державна служба з надзвичайних ситуацій). Новини про пожежі, вибухи, аварії, стихії та інші надзвичайні ситуації. Конспекти, програми, службова та інша цікава та корисна література (книжки). Нормативні документи (накази, закони, кодекси та інше).
Пожарный.UA, пожарный сайт (пожарный форум), где Вы найдете информацию о работе пожарной, спасательной, водолазной, пиротехнической, взрывотехнической и других служб ГСЧС (Государственная служба по чрезвычайным ситуациям). Новости о пожарах, взрывах, авариях, стихиях и других чрезвычайных ситуациях. Конспекты, программы, служебная и другая интересная и полезная литература (книги). Нормативные документы (приказы, законы, кодексы и т.д.).
×